Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Τίποτα.
Αυτό το τίποτα,
μαζί με τα αστέρια.
Και η Lucy στην γωνία,
σιωπηλό φάντασμα.
Παρέα στο τίποτα.
Σε αυτόν τον κόσμο που ‘ρθαμε,
άνθρωποι γεννηθήκαμε,
σαν κτήνη τον διαβαίνουμε
και σαν ανάσα τον αφήνουμε.